Hledat English (United States)  Italiano (Italia) Deutsch (Deutschland)  Español (España) Čeština (Česká Republika)
4. října 2023 ..:: HOME ::.. Zaregistrovat se  Přihlásit se
Prohlášení o soukromí

SASSO RACING TEAM se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online provoz. Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné pro web SASSO RACING TEAM a určuje, jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu SASSO RACING TEAM souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování osobních dat

SASSO RACING TEAM shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. SASSO RACING TEAM také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou jedinečné, jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také se zde na SASSO RACING TEAM automaticky shromažďují informace o hardware a software vašeho počítače. Tyto informace mohou zahrnovat: IP adresu, typ browseru, doménová jména, časy přístupů a adresy referujících webů. Tyto informace jsou SASSO RACING TEAM využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu SASSO RACING TEAM.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu SASSO RACING TEAM, mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: SASSO RACING TEAM nezkoumá obsah žádné z vašich privátních online komunikací.

SASSO RACING TEAM doporučuje přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na SASSO RACING TEAM. To slouží k tomu, abyste porozuměli, jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. SASSO RACING TEAM nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo další obsah mimo SASSO RACING TEAM a rodinu webů SASSO RACING TEAM.

Použití osobních informací

SASSO RACING TEAM shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu SASSO RACING TEAM a k poskytování služeb, o které jste požádali. SASSO RACING TEAM také používá vaše identifikační údaje k zasílání informací o produktech nebo službách dostupných z SASSO RACING TEAM a jeho přidružených částí. SASSO RACING TEAM vás také může kontaktovat v rámci výzkumů Vašich názorů na aktuálně poskytované služby a potenciálních nabídek služeb dalších. SASSO RACING TEAM neposkytuje, neprodává ani nepronajímá zákaznická data třetím stranám. SASSO RACING TEAM Vás může čas od času kontaktovat v zastoupení externích obchodních partnerů v souvislosti s jednotlivými nabídkami, které by Vás mohly zajímat. V těchto případech však nejsou Vaše jedinečné osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) poskytovány třetím stranám. Navíc SASSO RACING TEAM může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny tyto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí objednaných služeb SASSO RACING TEAM a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

SASSO RACING TEAM nevyužívá nebo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

SASSO RACING TEAM udržuje informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu SASSO RACING TEAM za účelem zjištění, jaké služby SASSO RACING TEAM jsou nejoblíbenější. Tato data jsou využívána k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům SASSO RACING TEAM, jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web SASSO RACING TEAM prozradí Vaše osobní informace bez předchozího upozornění pouze v případě, že je o to požádán institucí, která k tomu má zákonné oprávnění anebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k: (a) podřízení se právním normám nebo vyhovění legálnosti postupů sloužící SASSO RACING TEAM nebo stránkám; (b) ochraně a obraně práv a majetku SASSO RACING TEAM a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů SASSO RACING TEAM nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web SASSO RACING TEAM používá "cookies" za účelem personalizace. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zajištění vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je oznámit webovému serveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Např. pokud si přizpůsobíte stránky SASSO RACING TEAM nebo se zde registrujete k odběru služeb, cookie pomůže u portálu inicializovat tato specifická nastavení při Vaší příští návštěvě. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se tedy vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli, jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti SASSO RACING TEAM, které jste si dříve uživatelsky nastavili.

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. V případě, že cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb SASSO RACING TEAM nebo jiných stránek.

Bezpečnost vašich osobních informací

SASSO RACING TEAM zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. SASSO RACING TEAM uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněném proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen šifrováním jako je Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

SASSO RACING TEAM vítá vaše komentáře týkající se tohoto prohlášení o soukromí. Pokud si myslíte, že se SASSO RACING TEAM nedrží tohoto prohlášení, prosím kontaktujte SASSO RACING TEAM na adrese admin@127.0.0.1. Použijeme komerčně přijatelné řešení zajišťující okamžité zjištění a nápravu problému.


Copyright (c) SASSO RACING TEAM A.s.d.   Podmínky používání  Prohlášení o soukromí
DotNetNuke® is copyright 2002-2023 by DotNetNuke Corporation